LAMAN SENI

My photo
PENSYARAH UNIT SENI VISUAL, IPG KAMPUS IPOH,PERAK. yatie2838_my@yahoo.com

Thursday, July 23, 2009

BAHAN BERKAITAN KREATIVITI.

1. Pengenalan:

Topik ini lebih tertumpu kepada perbincangan penggunaan teknologi baru dalam penghasilan karya-karya seni visual. Teknologi dalam penghasilan karya seni visual lebih tertumpu pada penggunaan bahan elektronik dan perkomputeran. Tumpuan pembentang ini adalah berkisar kepada pengkaryaan yang menggunakan teknologi yang bukan konvensional sifatnya, seperti lazim digunakan dalam karya catan, cetakan dan kraf. Perbincangan ini adalah sekadar pendedahan untuk melihat bahawa dunia kini tidak terlepas dengan perubahan demi perubahan yang mencetuskan idea baru dalam perkembangan seni visual. Sejak mulanya revolusi perusahaan sekitar tahun 1830an lagi maka tercetusnya revolusi baru dalam seni visual dengan pengenalan kamera atau rakaman gambar. Cetusan ini telah membuahkan satu paradigma baru dalam seni visual sama ada dari segi penggunaan bahan tersebut dan idea melalui teknologi.

2. Era Globalisasi
Seperti diungkapkan di atas, era globalisasi merupakan era baru dalam dunia hari ini. Istilah “globalisasi” atau dunia tanpa sempadan telah dicetuskan melalui era dunia teknologi maklumat dan kamunikasi. Istilah ini adalah dari cetusan dunia barat dan merupakan satu ‘projek’ negara-negara barat terhadap spekulasi ekonomi dan politik (2001). Namun begitu era ini terpaksa kita telan bersama dengan membawa pandangan mesej yang tersirat untuk menemukan suatu idea dan pemikiran yang baru. Karya seni tidak terlepas dari pelukan era globalisasi ini. Lantaran itu para pengkarya dan seniman tempat juga mengikut arus ini untuk membentuk imeSejak mulanya revolusi perusahaan sekitar tahun 1830an lagi maka tercetusnya revolusi baru dalam seni visual dengan pengenalan kamera atau rakaman gambar. Cetusan ini telah membuahkan satu paradigma baru dalam seni visual sama ada dari segi penggunaan bahan tersebut dan idea melalui teknologi.

Namun begitu era ini terpaksa kita telan bersama dengan membawa pandangan mesej yang tersirat untuk menemukan suatu idea dan pemikiran yang baru. Karya seni tidak terlepas dari pelukan era globalisasi ini. Lantaran itu para pengkarya dan seniman tempat juga mengikut arus ini untuk membentuk imejan yangbercirikan teknologi baru dalam penghasilan karya. Kalau diterjemahkan kata-kata Deepak Nayyar dalam bukunya bertajuk Globalisation, The Past in our Present (1997) yang menyanggah dasar sistem dalam WTO (World Trade Organization) yang asemetri:
“ Dapat dilihat bahawa rangka kerja institusi globalisasi amat bercirikan asimetri yang ketara. Dari satu segi globalisasi menganggap sempadan negara tidak perlu diambil kira untuk membenarkan aliran dagangan dan aliran modal. Akan tetapi untuk aliran teknologi dan aliran buruh ia perlu pula dibatasi. Ini bermakna negara-negara membangun perlu membuka pintu pasaran untuk modal dan dagangan dari Utara berjalan secara bebas tetapi negara maju pula tidak perlu memberi ekses teknologi kepada negara membangun. Begitu juga negara-negara membangun perlu menerima pergerakan modal tetapi negara maju tidak pula perlu membuka pintu mereka kepada aliran buruh. Asimetri ini, terutamanya di antara modal yang bebas masuk dan buruh yang tidak bebas menyeberangi sempadan negara, perlu saya tekankan, merupakan inti ketidakadilan di dalam peraturan permainan globalisasi pada abad ke 20 “.
Kenyataan ini sengaja saya masukkan dalam esei ini agar kita yang terlibat dalam aliran kesenian dan kreativiti akan melihat bahawa era ini ada agenda politiknya dari kuasa barat. Maka dalam mencetuskan idea dalam karya yang melihat kepada era globalisasi kita juga akan merasai sensitivitinya. Idea bahawa kuasa dan pengaruh ekonomi, mulai dari sekarang, akan bergantung pada teknologi serta komitmen-komitmen ‘high-tech’, bermakna bahawa negara-negara yang dapat menyesuaikan diri secara realistik dengan tuntutan-tuntutan teknologi jugalah yang akan dapat memainkan peranan dalam menentukan konteks budaya global yang baru (2000)
Sesungguhnya dalam era ini cabaran para pengkarya dalam mempersembahkan bentuk dan makna dalam karya adalah sungguh mencabar. Dilihat beberapa karya dalam teknologi baru, cetusan ini bermula apabila Nam June Paik seorang pemuzik, sainstis, jurutera dan pelukis menghasilkan sebuah karya yang dianggap pengasas kepada teknologi baru. Karya awalnya bertajuk ‘Global Groove’ (1960). Memperlihatkan suatu teknik yang menarik dengan menggunakan persembahan seni melalui video yang ditayangkan melalui layar televisyen. Kemudian dalam tahun 1982 beliau meneruskan penerokaan yang lebih menarik dengan karya instalasi melalui teknik media baru iaitu bertajuk TV Buddha. Karya ini menggambarkan sebuah arca buddha berhadapan dengan tv dan kamera. Dalam karya ini June telah menggunakan kesan cahaya, bunyi (muzik) dan ruang. Para pengkritik seni sependapat bahawa karya beliau talah meneroka satu dimensi baru dalam dunia seni visual. Sekitar awal 1990 komputer menjadi alat yang sungguh berguna kepada manusia. Sistem komputer telah direka kepada penggunaan cip yang kecil dengan kuasa yang besar telah menyemarakkan lagi penggunaan komputer dalam karya seni. Pada tahun1973 Ed Emshwiller merupa pengasas kepada seni menggunakan komputer video. Karya beliau pertama bertajuk SCAPE-MATE telah menunjukkan suatu penggerakan imej dengan lenggok tarian dengan skema warna kehijauan. Pergerakan yang memakan masa 30 minit memberi kesan dramatik dalam karyanya.

No comments:

Post a Comment